ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

36th World

Congress of Audiology

Meer informatie over het 36ste Wereld Congres over Audiologie vind je op https://wca2024paris.com/.

 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Phonak Bellman Advanced Bionics CIICA EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook