ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Laatste

nieuws

29/05/2024

MED-EL CI-informatiebijeenkomsten juni-augustus 2024

Lees meer

27/05/2024

Overname Oticon Medical cochleaire implantaten door Cochlear is vanaf 21 mei 2024 een feit

Lees meer

04/05/2024

Leo De Raeve op BRT 2 en in hun sociale media met zijn actie om hoorapparaten en CI's te verzamelen voor Oekraïne

Lees meer

30/04/2024

ONICI Nieuwsbrief april 2024 is gratis beschikbaar

Lees meer

20/04/2024

Vlaamse (Universitaire) Centra voor Ambulante Revalidatie reageren samen met VLOK-CI op het goedkeuring decreet dat tweetalig onderwijs mogelijk maakt in het gewone onderwijs

Lees meer

20/04/2024

Oudervereniging VLOK-CI stuurt open brief naar minister van Onderwijs Ben Weyts en de leden van de commissie onderwijs

Lees meerAlle nieuwsberichten

Wie komt in aanmerking?

Zowel kinderen als volwassenen kunnen in aanmerking komen voor een cochleaire inplant als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 

*In België zijn vanaf 1 december 2019 volgende CI-criteria van toepassing:

-ernstig slechthorende of doof zijn aan beide oren, waarbij de gemiddelde luchtgeleidingsdrempel onder koptelefoon minstens 70 dB HL bedraagt op 3 van de volgende 4 frequenties (500, 1000, 20000 en 4000 Hz).

en

-een BERA (Brainstem Evoked Respons Aduiometry) wijst een gehoordrempel van piek V aan die hoger is dan of gelijk aan 75 dB nHL

en

-vanaf hun 6de verjaardag moet, zonder gebruik van hoorapparaten, bij een luidheid van 70 dB een foneemscore lager dan of gelijk aan 50% behaald worden. (en dit op basis van een spraakaudiogram met monosyllabische lijsten van het type medeklinker-klinker-medeklinker). Als deze test niet kan worden afgenomen (bv omwille van bijkomende cognitieve, psychologische problemen), dien een verslag van psycholoog of psychiater worden bijgevoegd.
 

ps. voor kinderen < 12 jaar is hierop nog een uitzondering mogelijk bij een asymmetrisch verlies met één doof oor en één slechthorend oor:

Een CI is ook mogelijk aan dove oor als:

-er aan het dove oor een gemiddeld gehoorverlies is van minstens 85 dB (op 3 van de volgende 4 frequenties: 500, 1000, 2000 en 4000 Hz)
en
-er aan het slechthorende oor een gehoorverlies is van minstens 60 dB  (op 3 van de volgende 4 frequenties: 500, 1000, 2000 en 4000 Hz)
en
-de implantatie dient te gebeuren binnen de drie jaar nadat er bij het beste oor een verlies van minstens 60 dB werd vastgesteld.

 

*In Nederland zijn volgende CI-criteria van toepassing:

Ze zijn wel iets strenger dan de nieuwe Belgische criteria en krijgen de 8 CI-centra een bepaald budget om hun implantaties uit te voeren. Maar het is aan het CI-team om te bepalen aan welke patiënten zij deze middellen willen besteden. Doordat de voorkeur overal gegeven wordt aan bilaterale implantatie van jonge doofgehoren kinderen, betekent dit dat de wachttijden voor volwassenen in sommige centra aardig kunnen oplopen (6 maanden of meer is hierbij geen uitzondering).
 
-het tonaal audiogram toont een gehoorverlies van minimum 80dB
en/of
-een spraakaudiogram met hoorapparaten in stilte toont een score van minder dan 50% spraakverstaan 
 
Naast het gehoorverlies moeten er geen medische belemmeringen zijn. De gehoorzenuw moet intact zijn, want anders kunnen de signalen niet aan de hersenen worden doorgegeven.  Ook kijkt het CI team naar de sociaal maatschappelijke omstandigheden. Is de thuissituatie geschikt voor een goede revalidatie? Is er een reële verwachting ten aanzien van het traject?
 

Elk goed uitgerust audiologisch centrum of CI-centrum kan bovenstaande onderzoeken afnemen.

* De gehoorzenuw moet nog informatie kunnen doorgeven aan de hersenen. M.a.w. de oorzaak van de doofheid moet zich in het slakkenhuis bevinden. Gelukkig weten we dat 90 tot 95% van de doofheden hun oorzaak vinden in het slakkenhuis en niet in de gehoorzenuw.Speciale foto's van binnenoor en gehoorzenuw (CT-scan en NMR) zijn dan ook noodzakelijk.
(zie,Vooronderzoeken en operatie)
Alle ziekenhuizen waar cochleaire implantaten geplaatst worden, beschikken over de medische apparatuur (CT-scan, NMR,…) om dit te onderzoeken.  

* Ouders van jonge dove kinderen en dove volwassenen zelf moeten gemotiveerd zijn en realistische verwachtingen hebben. Een cochleaire inplant vraagt heel wat extra inspanningen van de geïmplanteerde en zijn naaste omgeving en dit zowel voor, tijdens, als na de implantatie. (zie, Fitting en revalidatie) Implanteren zonder oog te hebben voor begeleiding en revalidatie nadien, heeft weinig zin.
Om te komen tot realistische verwachtingen moet je niet alleen een goed zicht hebben op de mogelijkheden en beperktheden van een CI, maar moet je ook enige kennis hebben van dovenpedagogiek (hoe kunnen we doven opvoeden) en de gebarenmakende Dovenwereld. Sommige CI-centra schieten op dit vlak nog tekort en geven vooral medische en audiologische informatie.

* Je gezondheid moet toelaten dat je een narcose van een viertal uren kunt ondergaan

sponsors Cochlear MED EL Oticon Phonak Bellman Advanced Bionics CIICA EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook