ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Laatste

nieuws

29/05/2024

MED-EL CI-informatiebijeenkomsten juni-augustus 2024

Lees meer

27/05/2024

Overname Oticon Medical cochleaire implantaten door Cochlear is vanaf 21 mei 2024 een feit

Lees meer

04/05/2024

Leo De Raeve op BRT 2 en in hun sociale media met zijn actie om hoorapparaten en CI's te verzamelen voor Oekraïne

Lees meer

30/04/2024

ONICI Nieuwsbrief april 2024 is gratis beschikbaar

Lees meer

20/04/2024

Vlaamse (Universitaire) Centra voor Ambulante Revalidatie reageren samen met VLOK-CI op het goedkeuring decreet dat tweetalig onderwijs mogelijk maakt in het gewone onderwijs

Lees meer

20/04/2024

Oudervereniging VLOK-CI stuurt open brief naar minister van Onderwijs Ben Weyts en de leden van de commissie onderwijs

Lees meerAlle nieuwsberichten

KCE rapport met

aanbevelingen voor terugbetaling hoorimplantaten

DE TERUGBETALING VAN HOORAPPARATEN EN IMPLANTATEN BIJ GEHOORVERLIES

Obyn C, de Meester C, Cornelis J. De terugbetaling van hoorapparaten en implantaten bij gehoorverlies – Synthese. Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2020. KCE Reports 333As. D/2020/10.273/25.

Deze studie, uitgevoerd door het KCE (het Federaal Kenniscentrum voor de Belgische gezondheidszorg) onderzocht de wetenschappelijke basis waarop de terugbetaling van diverse types hoorimplantaten kan worden gebaseerd. Het was geen eenvoudige opdracht. Idealiter vertrekt men bij een dergelijke opdracht vanuit de aandoening en gaat men op zoek naar de beste behandeling voor die aandoening. Maar de pathofysiologie van gehoorproblemen is zeer divers, en de wetenschappelijke bewijzen over de werkzaamheid van diverse implantaten zwak. Bovendien evolueert de technologie in dit domein zeer snel, en zijn de resultaten van studies met “technologie A” al niet meer relevant omdat “technologie B” betere effecten kan opleveren. Door de snelle evolutie is er als het ware geen tijd om lange termijneffecten te evalueren, laat staan de kosteneffectiviteit.

Op basis van de conclusies van literatuuronderzoek, gegevensanalyse, en de inbreng van o.a. zorgverleners en patiënten, is het KCE er toch in geslaagd aanbevelingen te formuleren voor diverse stakeholders. “Meten is weten” is één van de drijfveren voor het KCE, maar wel met oog voor de realiteit op het terrein.

 

Aanbevelingen vanuit het KCE-rapport 333a:

 

Aan de zorgverleners, in samenwerking met hun wetenschappelijke en beroepsorganisaties binnen het domein van de gehoorapparaten en gehoorimplantaten.

We bevelen aan om:

-Correcte en onafhankelijke informatie te geven aan de patiënt (en/of diens ouders), bij voorkeur op het moment van vaststellen van het gehoorverlies of gehoorprobleem, overeenkomstig de wet betreffende de rechten van de patiënt. Deze communicatie moet betrekking hebben op de verschillende behandelopties, hun bewezen effectiviteit en de graad van onzekerheid, de lange termijnverwachtingen, de revalidatievoorwaarden en de terugbetalingsvoorwaarden.

-In geval van implantatie van een niet-terugbetaald toestel, dient aan de patiënt uitgelegd te worden dat een mogelijke aanvraag bij het Bijzonder Solidariteitsfonds niet noodzakelijk tot terugbetaling zal leiden.

-De geïnformeerde toestemming van de patiënt in het medisch dossier te documenteren.

 

Aan het RIZIV en Sciensano (Healthdata.be), na overleg met de wetenschappelijke en beroepsverenigingen en andere relevante partners en instellingen.

We bevelen aan om:

-Wetenschappelijke kennis op te bouwen over (kosten)effectiviteit door een nationaal register voor gehoorimplantaten op te zetten, waarbij:

 • Het opstellen van het register en de inzameling van gezondheid(szorg)-gerelateerde gegevens moet gebeuren in overleg met Healthdata.be.
 • De inhoud van het register wordt vastgelegd in overleg met de betrokken beroepsorganisaties. Er wordt op toegezien dat de registratievereisten in balans zijn met de toepassingen (kwaliteitsindicatoren).
 • Het register bevat minstens:
  • De patiëntkenmerken (unieke patiëntidentificatie [rijksregisternummer]; geboortedatum, geslacht, oorsprong van het gehoorverlies (bv. aangeboren, verworven), oorzaak (bv. trauma), duur gehoorverlies (leeftijd op het moment van gehoorverlies), plots/progressief/stabiel, comorbiditeiten)
   o De resultaten van screening en beoordeling (gegevens audiometrie, levenskwaliteit, type gehoorverlies)
   o Het type implantaat
   o De ingreep (datum, (dag)hospitalisatie, duur opname).
   o De resultaten van de interventie (gehoorwinst, impact op functioneren, spraak- en taalontwikkeling, levenskwaliteit, impact op oorsuizen)
   o De nazorg (nevenwerkingen, draagtijd, revalidatie, door de patiënt gerapporteerde uitkomsten, re-implantatie)

 

Aan de wetenschappelijke en beroepsorganisaties binnen het domein van de gehoorimplantaten in samenwerking met andere beroepsverenigingen

We bevelen aan om:

-Op basis van de reeds bestaande Zwitserse en Franse registers, een voorstel voor (kwaliteits-) indicatoren uit te werken (bv. kwaliteit van leven, complicaties, uitkomsten van revalidatiesessies), deze te meten en op te volgen via een nationaal register voor gehoorimplantaten.

-Klinische richtlijnen en gestandaardiseerde methodes uit te werken, zowel voor de screening en beoordeling van het gehoorverlies, als voor de behandeling, revalidatie en nazorg.

-Voor innovatieve gehooroplossingen een leidraad op te stellen op basis van de Nederlandse zelfregulerende aanpak, met toepassing van het IDEAL-model (idee, ontwikkeling, verkennen/leren, evaluatie/beoordeling en lange termijn studie) waarbij de zorgverleners zelf zoeken naar een gepaste oplossing voor de patiënt. Het uitgangspunt is dat de veiligheid én meerwaarde van innovatieve oplossingen t.o.v. de bestaande oplossingen moeten worden aangetoond. In het kader van de huidige wetgeving omtrent ‘beperkte klinische toepassing’ kunnen deze innovaties tijdelijk worden vergoed door de ziekteverzekering gedurende een vooraf bepaalde evaluatieperiode.

 

Aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en het RIZIV.

We bevelen aan om:

-terugbetaling afhankelijk te maken van de registratie van gegevens in het nog op te zetten eerder vermelde register.

-Eenmaal er meer wetenschappelijke kennis is verworven op basis van het register, de terugbetaling van gehoorimplantaten zoveel mogelijk te laten afhangen van de fysiopathologie in plaats van de technologie.

-De budgettaire impact onder controle te houden door volume-prijsafspraken te maken met de producenten, gerelateerd aan een budgetplafond. Indien de uitgaven het plafond overstijgen, betalen de producenten pro rata van hun marktaandeel de budgetoverschrijding terug aan het RIZIV. Andere opties kunnen overwogen worden, zoals een systeem analoog aan de overeenkomsten die het RIZIV afsloot met de centra voor hartdefibrillatoren, waarbij een vast aantal implantaten jaarlijks wordt terugbetaald en het centrum het implantaat zelf dient te betalen in geval van overschrijding.

-Aanpassingen in de huidige terugbetalingscriteria te overwegen (eventueel na de creatie van een wettelijk kader voor budgetbeheersing), met name:

 • De bijkomende tegemoetkoming voor beengeleiding zonder botverankering conform te maken aan de bijkomende tegemoetkoming voor beengeleiding met botverankering.
 • De criteria voor bilateraal gehoorverlies te wijzigen van ‘Voor rechthebbenden met een ernstig bilateraal gehoorverlies; voor het eerste oor’ naar ‘Voor rechthebbenden met een ernstig bilateraal gehoorverlies, voor één oor’.
 • De leeftijdsgrenzen voor bilaterale cochleaire implantatie bij bilateraal gehoorverlies, bilateraal gehoorverlies met dreigende ossificiatie, en auditieve neuropathie te harmoniseren.
 • De tonale drempel waaraan het slechtste oor bij asymmetrisch gehoorverlies moet voldoen voor terugbetaling van een unilateraal cochleair implantaat, conform de criteria voor bilateraal gehoorverlies (met dreigende ossificatie) en auditieve neuropathie te verlagen naar 70 dB voor het slechtste oor.
 • Cochleaire implantaten bij een aantal specifieke aandoeningen terug te betalen, onafhankelijk op welke leeftijd de aandoening zich voordoet, zoals bij het Usher syndroom, andere vormen van progressieve doof-blindheid, dreigende ossificatie (door meningitis, fractuur, enz.), en auditieve neuropathie.

 

De Nederlandstalige synthese van dit rapport (37 pagina's) kun je hier downloaden.

Het uitgebreide Engelstalige rapport (240 pagina's) kun je hier downloaden.

Overzicht

nieuws

29/05/2024

MED-EL CI-informatiebijeenkomsten juni-augustus 2024

Lees meer

27/05/2024

Overname Oticon Medical cochleaire implantaten door Cochlear is vanaf 21 mei 2024 een feit

Lees meer

04/05/2024

Leo De Raeve op BRT 2 en in hun sociale media met zijn actie om hoorapparaten en CI's te verzamelen voor Oekraïne

Lees meer

30/04/2024

ONICI Nieuwsbrief april 2024 is gratis beschikbaar

Lees meer

20/04/2024

Vlaamse (Universitaire) Centra voor Ambulante Revalidatie reageren samen met VLOK-CI op het goedkeuring decreet dat tweetalig onderwijs mogelijk maakt in het gewone onderwijs

Lees meer

20/04/2024

Oudervereniging VLOK-CI stuurt open brief naar minister van Onderwijs Ben Weyts en de leden van de commissie onderwijs

Lees meer

20/04/2024

20 jaar CI bij eenzijdige doofheid in het UZ te Antwerpen

Lees meer

20/04/2024

Aantal implantaties in Nederland, zowel bij kinderen als bij volwassenen, in stijgende lijn

Lees meer

01/04/2024

CI-informatieavonden van OPCI mei-juli 2024 staan gepland

Lees meer

24/01/2024

Nederland onderneemt actie tegen onbehandeld gehoorverlies

Lees meer

20/12/2023

ONICI Nieuwsbrief december 2023 is gratis beschikbaar

Lees meer

12/12/2023

Terugbetaling van CI bij unilaterale doofheid tot 18 jaar in België vanaf 1 januari 2024

Lees meer

18/11/2023

Diederick ontwikkelde een CI-hoofdband voor MRI-scan

Lees meer

17/11/2023

ONICI zamelt hoorapparaten en CI's in voor Oekraïne

Lees meer

07/11/2023

CIICA lanceert rapport over 'CI services matter', gebaseerd op een bevraging bij meer dan 1000 CI-gebruikers

Lees meer

11/10/2023

Nieuwe samenstelling van CI-kit vanaf 1 oktober 2023 in België.

Lees meer

22/08/2023

Advanced Bionics viert 30-jarig bestaan!

Lees meer

18/08/2023

Cochlear ontvangt Red Dot Award 2023 voor ontwikkeling van de Nucleus 8 geluidsprocessor

Lees meer

12/08/2023

Sennheiser mee onder het dak van SONOVA

Lees meer

24/07/2023

Leo De Raeve medeauteur van publicatie over 'revalidatie na CI bij jonge kinderen'

Lees meer

17/07/2023

Internationale Richtlijnen voor Cochleaire Implantatie voor volwassenen gelanceerd

Lees meer

08/05/2023

Aantal cochleaire implantaties in Nederland staat terug op niveau van 2019 (voor COVID)

Lees meer

27/04/2023

VOICE-project resultaten over revalidatie na CI bij jonge kinderen, nu gratis beschikbaar.

Lees meer

24/02/2023

Lancering van de Living Guidelines ter gelegenheid van Internationale CI-dag

Lees meer

08/02/2023

De nieuwe Cochlear™ Nucleus® 8-geluidsprocessor is beschikbaar in België

Lees meer

22/10/2022

De Rotterdamse tentoonstelling ‘Hoor eens even!’ kan nu ook online bekeken worden.

Lees meer

10/09/2022

Leo De Raeve krijgt 1ste boek overhandigd 'Theory of Mind: vanuit jezelf naar de ander' door de auteurs Anke van de Meijde & Evelie Wesseling

Lees meer

27/04/2022

Oticon Medical heeft aangekondigd dat Cochlear Oticon Medical overneemt, zowel CI als beengeleidingstoestellen

Lees meer

03/03/2022

ONICI is erkend als lid van het WHO World Hearing Forum voor de periode 2022-2024

Lees meer

25/02/2022

Naar aanleiding van de Internationale CI-dag en 1 jaar CIICA: prachtige video met CI-gebruikers van over heel de wereld

Lees meer

25/02/2022

Global Task Force roept op tot wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de behandeling van volwassenen met cochleaire implantaten

Lees meer

03/12/2021

CIICA en EURO-CIU lanceerden op 3 december 2021 dit unieke document rond de mogelijk samenhang tussen gehoorverlies, cognitief functioneren en dementie.

Lees meer

20/10/2021

Oticon Medical riep op 14 oktober 2021 alle Oticon Medical Neuro Zti cochleair implantaten vrijwillig terug

Lees meer

04/10/2021

Met de Bluetooth mobiele telefoonzender van Bellman kun je alle Visit-ontvangers op je telefoon volgen.

Lees meer

28/09/2021

De Oostenrijkse CI-gebruiker en muzikant, Heinz Kirchschlager, heeft een Alpenhoorn gebouwd in de vorm van een slakkenhuis.

Lees meer

22/09/2021

Elk kind en elke jongere verdient de kans om te horen !eer kinderen en jongeren met gehoorverlies toegang krijgen tot kwaliteitsonderwijs en hoorzorg.

Lees meer

17/09/2021

WHO publiceert handboek voor vroege gehoorscreening voor pasgeborenen, scholieren, risicogroepen en ouderen

Lees meer

15/09/2021

UZ Antwerpen start project rond 'gehoor & werk'

Lees meer

10/09/2021

Provincie Limburg wil gehoorverlies onder de aandacht brengen i.s.m. Leo De Raeve (ONICI)

Lees meer

23/07/2021

MED-EL wint RedDot en iF Design Award voor de RONDO 3

Lees meer

23/07/2021

AudioStream: de nieuwe Bluetooth ontvanger van MED-EL

Lees meer

12/06/2021

UZ St.Jan- Brugge (B) lanceert nieuwe website www.oortotoor.be

Lees meer

28/04/2021

Hearing like a Boss: een online programma voor een beter gehoor op het werk

Lees meer

26/04/2021

Belgische coproductie Sound of Metal lokt een storm van protest uit binnen de CI-wereld

Lees meer

17/03/2021

S-Vector magneet technologie: 25% sterker en MRI-veilig

Lees meer

27/02/2021

Stefan Peeters was in de jaren 80 één van de pioniers in België op vlak van cochleaire implantatie. Zijn dochter Jiska kreeg nu zelf een CI.

Lees meer

04/02/2021

Advanced Bionics en Phonak ontvangen CE-goedkeuring voor het Marvel cochleair implantaat-platform

Lees meer

10/01/2021

Gebruik deze Nederlandstalige en Engelstalige liedjes om weer van muziek te genieten

Lees meer

07/12/2020

KCE publiceert rapport met aanbevelingen voor terugbetaling hoorimplantaten in België

Lees meer

19/10/2020

MED-EL zorgt voor eerste volledig implanteerbare CI in Europa

Lees meer

26/08/2020

Op 27 augustus 2020 werd een belangrijke internationale consensus gepubliceerd over de behandeling van volwassenen met een cochleair implantaat

Lees meer

07/08/2020

Leo De Raeve geïnterviewd voor de Internationale PodCast Serie van Cochlear over ‘Hoorzorg Vandaag’.

Lees meer

14/04/2020

RTLZ(NL) maakt TV-reportage over implanteerbare hooroplossingen

Lees meer

17/11/2019

Nieuwe Belgische CI-criteria gaan vanaf 1 december 2019 in voege

Lees meer

04/11/2019

Op 29 oktober 2019 was er binnen de reeks 'Dokters van Nu' bij de AVROTROS een mooie uitzending over 'het gehoor'

Lees meer

17/09/2019

Leo De Raeve schreef opiniestuk in Knack over de nieuwe Belgische CI-criteria

Lees meer

24/06/2019

Cochleaire Implantaten prominent aanwezig op TV

Lees meer

19/06/2019

Ronald Pouyo (Universiteit Luik) valt in de prijzen met de prachtige foto 'spiral of sound'

Lees meer

02/05/2019

Nieuw omkaderingsmechanisme vanaf september 2019 voor Vlaamse kinderen met een gehoorverlies in gewoon onderwijs

Lees meer

29/01/2019

Vlaamse schrijftolken aan zet !

Lees meer

16/01/2019

'MED-EL shop' nu online voor Belgische Med-el gebruikers

Lees meer

13/09/2018

Wetenschappers van het UZA en de Universiteit Antwerpen tonen aan dat een cochleair implantaat slechthorende ouderen kan behoeden voor dementie.

Lees meer

24/03/2018

Recent rapport van Universiteit Londen bevestigt grote moeilijkheden met begrijpend lezen bij DSH leerlingen.

Lees meer

24/03/2018

Recente Amerikaanse studie toont groot belang van beurtnemingen tijdens een gesprek.

Lees meer

24/03/2018

Ouderdomsslechthorendheid niet te verwaarlozen

Lees meer

16/03/2018

Kaat krijgt twee CI's: artikel in het Belang van Limburg en reportage op TV-Limburg op 16 maart 2018

Lees meer

23/02/2018

"Aan beide oren doof en toch maar één CI terugbetaald", publicatie in het Belang van Limburg naar aanleiding van de Internationale CI-dag.

Lees meer

02/02/2018

UGent en UZ Gent plannen evenwichtsscreening van alle Vlaamse baby's met een gehoorverlies

Lees meer

02/09/2017

Leerling met CI vertelt over haar ervaringen in regulier en speciaal onderwijs

Lees meer

12/07/2017

Erbij Horen !! Een leuke nieuwe website voor slechthorende en dove kinderen.

Lees meer

28/06/2017

Hoe een bimodale aanpassing (CI + hoorapparaat) goed afregelen ? Advanced Bionics en Cochlear schrijven richtlijnen uit.

Lees meer

13/05/2017

Jens, een 10-jarige jongen met CI, vertelt over zijn CI in de Nederlandse BZT-show

Lees meer

24/02/2017

ONICI, VLOK-CI, AHOSA, Onder Ons en Telecontact vragen meer aandacht voor personen met een gehoorverlies

Lees meer

13/12/2016

Het Nederlandse (online) tijdschrift 'Mijn Gezondheidsgids' interviewt Leo De Raeve (ONICI)

Lees meer

26/11/2016

Op donderdag 24 november 2016 was er op Nederland 2 een uitzending over 'het belang van muziek voor CI-gebruikers'.

Lees meer

21/11/2016

Regionale tv-zender RobTV (Vlaams Brabant) maakte reportage over de betrokkenheid van UZ-Leuven in de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Lees meer

07/11/2016

Vergelijkende informatie tussen de producten van de CI-merken Advanced Bionics, Cochlear en Med-el is nu beschikbaar.

Lees meer

11/03/2016

Lokale omroep Focus West Vlaanderen maakte mooie reportage over volwassen CI-gebruiker Karen

Lees meer

20/02/2016

Schrijftolken worden steeds belangrijker voor onze CI-jongeren. Lees maar even het verhaal van Thibault dat op 13 februari in De Standaard verscheen.

Lees meer

10/09/2015

De impact van gehoorverlies op de kwaliteit van leven wordt volgens recente studies enorm onderschat.

Lees meer

28/03/2015

Vanaf 1 april 2015 zal in België« ook een CI terugbetaald worden bij kinderen tot 12 jaar met een asymmetrisch gehoorverlies (één doof oor en één slechthorend oor > 60dB)

Lees meer

23/07/2014

De Nederlandse Veldnorm Cochleaire Implantatie (CI) van 2008 werd eind 2013 herzien.

Lees meer

25/06/2014

Nederland vergoedt tweezijdige cochleaire implantatie bij kinderen tot 18 jaar.

Lees meer

10/02/2014

Op maandag 10 februari 2014 verscheen een uitgebreid artikel in Het Belang van Limburg naar aanleiding van de recente doctoraatsverdediging van Leo De Raeve

Lees meer

08/02/2014

Het Doctoraal proefschrift van Leo De Raeve is bij ONICI te koop.

Lees meer

08/02/2014

Op 5 februari 2014 doctoreerde Leo De Raeve (ONICI) aan de Radbouduniversiteit Nijmegen tot Doctor in de Medische Wetenschappen.

Lees meer

01/10/2013

Pioniers op vlak van cochleaire implantatie (Dr. Graeme M. Clark, Dr. Ingeborg Hochmair en Blake S. Wilson) ontvingen op 22 september 2013 de 'Amerikaanse Nobelprijs' voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het cochleair implantaat.

Lees meer

24/02/2013

Sinds 1 oktober 2012 is er in België een nieuwe wetgeving voor financiële tussenkomst door het RIZIV bij (bilaterale) cochleaire implantatie

Lees meer
sponsors Cochlear MED EL Oticon Phonak Bellman Advanced Bionics CIICA EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook