ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Basiscursus Auditief Verbale Therapie voor Belgen en Nederlanders

Auditory Verbal UK organiseert in 2022 een nieuwe basiscursus 'Auditory Verbal Therapy' voor Belgen en Nederlanders

Lees meer

26 oktober 2021: Webinar over ' Het gebruik van boeken in de begeleiding (in school, therapie of thuis) van CI-kinderen'

ONICI organiseert op 26 oktober 2021 een Webinar over 'Het gebruik van boeken in de begeleiding van kinderen met een cochleair implantaat'. 

Lees meer

Opname ONICI Webinar over '"Het Wereld Hoorrapport van de WHO, is beschikbaar

Opname van ONICI Webinar van 8 juli 2021 rond '"Het Wereld Hoorrapport van de WHO, wat kan dit voor ons betekenen ?" is nog steeds te bekijken

Lees meer

ONICI  organiseert op 15 februari 2022 een Webinar over 'het

online coachen van ouders van jonge kinderen met gehoorverlies"

ONICI  organiseert op dinsdag 15 februari 2022  (voormiddag) een Webinar over 'het online coachen van ouders van jonge kinderen met gehoorverlies" i.s.m. Auditory Verbal UK
 

INHOUD:

Vroege interventie en begeleiding van kinderen met gehoorverlies en grotere betrokkenheid van de ouders staat duidelijk in verband met betere resultaten (Calderon, 2000; DesJardin, et al., 2006; Zaidman-Zait et al, 2017), maar we moeten verder gaan dan louter ouderlijke 'betrokkenheid' . We moeten ouders in staat te stellen de strategieën die door de therapeut/leerkracht worden aangereikt, ook te leren toepassen. Gezien de voorbije en huidige coronamaatregelen, hebben heel wat oudercontacten niet live kunnen plaatsvinden, maar werden ze geheel of gedeeltelijk vervangen voor 'tele-begeleiding via een online sessie'. Hierdoor hebben we ook heel wat mogelijkheden ontdekt van 'online werken'. 
 

Deze webinar zal zich richten op het gebruik van specifieke oudercoachingstechnieken in de begeleiding van ouders van jonge kinderen met gehoorverlies, met een bijzondere focus op online oudercoaching. We zullen bekijken hoe we ouders het beste kunnen empoweren en de vaardigheden kunnen aanleren en leren toepassen om hun kind in de opvoeding optimaal te stimuleren.
 

 

DOELGROEP:

 

Deze dag richt zich tot allen die betrokken zijn met de opvoeding, onderwijs en begeleiding van kinderen (0-6 jaar) met een gehoorverlies: ouders, gezinsbegeleiders, logopedisten, leerkrachten, psychologen, pedagogen, taalkundigen, audiologen,... en ouders zelf.

 

DOCENT

Louise Ashton, Auditief Verbaal Therapeute, Auditory Verbal UK

 

DATUM:  

dinsdag 15 februari 2022 van 9.00 - 12.30u

 

ONLINE Webinar:   

We gaan voor deze Online bijscholing gebruik maken van het programma Zoom. Meer informatie hierover vind je op www.zoom.us . Deze workshop wordt in het Engels gegeven, maar er is ondertiteling voorzien en er zijn alleen Nederlandstalige deelnemers (maximum 20).
Na ontvangst van je betaling ontvang je van ons een link om aan de Online-bijscholing deel te nemen.

 

DEELNAMEKOSTEN: 

€ 75 voor een bijscholing van 4 uren (+ € 10 administratiekosten)
Je zal tevens een certificaat ontvangen, dat je deze bijscholing hebt gevolgd.

 

REGISTREREN kan online via onze webshop. 

Bij registratie aanvaard je onderstaand annulatie-afspraken.

Er zijn maximaal 20 plaatsen, schrijf dus tijdig in.

 

Wat bij annulatie ?

*   Tot 1 maand voor aanvang van de studiedag wordt het volledige inschrijvingsbedrag terug betaald via een tegoedbon. Indien men vraagt om het geld terug te storten wordt een creditnota opgemaakt en wordt hiervoor €10 administratiekosten aangerekend. 

*   50% van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald bij een annulatie tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van de studiedag.  Ook voor dit bedrag kan een tegoedbon aangemaakt worden of  wordt bij het terugstorten van het bedrag €10 administratiekosten aangerekend en wordt er een creditnota opgemaakt.

*   Er is geen annulatievergoeding meer mogelijk bij een annulatie binnen de laatste week voor aanvang van de studiedag.

Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren door een email te sturen naar Leo.de.raeve@onici.be . De ontvangst van je email zal vervolgens bevestigd worden.

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook