ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

NUCLEUS 7 van Cochlear

In september 2017 lanceerde Cochlear het Nucleus 7 systeem in België en Nederland. De Nucleus 7 (CP1000)-geluidsprocessor kan bediend worden via een App en dit zowel voor I-Phone als Android.

Lees meer

NEURO 2 van Oticon Medical

In 2018 kwam het tweede implantaat van Oticon Medical op de markt, bestaande uit de Neuro 2 processor en het Neuro Zti implantaat.

Lees meer

SYNCHRONY van MED-EL

In 2014 bracht MED-EL het SYNCHRONY Cochleair Implantaatsysteem op de markt dat bestaat uit het SYNCHRONY implantaat, de SONNET achter-het oor processor en de all-in-one RONDO processor. Sinds september 2019 de Sonnet 2 op de markt en sinds september 2020 de Rondo 3.

Lees meer

NAIDA CI en

NEPTUNE van Advanced BionicsAdvanced Bionics (AB) en hoortoestelfabrikant Phonak werken al sinds 2009 samen onder de Zwitserse holding Sonova. Samen ontwikkelen ze cochleaire implantaat- en hoortoesteltechnologie om alle mensen met een gehoorverlies te kunnen helpen met een totale hooroplossing. Concreet betekent dit dat horen uit elke richting en liefst horen met twee oren voor iedereen mogelijk moet zijn. 360° horen zorgt er immers voor dat je niets hoeft te missen van wat er om je heen gebeurt. Advanced Bionics is nog steeds de enige CI-fabrikant die hooroplossingen biedt waarbij de toestellen aan beide oren communiceren met elkaar en zo de meest geavanceerde mogelijkheden kunnen bieden om het horen voor zowel kinderen als volwassenen te verbeteren.

Wanneer iemand in aanmerking komt voor een cochleair implantaat (CI) kan naast de Naída CI Q90 spraakprocessor meteen een oplossing voor het andere oor overwogen worden. Voor kinderen is vaak een tweede CI mogelijk, maar voor volwassenen wordt dit niet vergoed en bestaat er de mogelijkheid om met een Naída Link hoortoestel of met een Naída Link CROS toestel aan de slag te gaan. Als het niet geïmplanteerde oor nog (wat) restgehoor bezit dan kan het Naída Link hoortoestel van Phonak aangepast worden. Wanneer er geen restgehoor meer aanwezig is en een tweede CI niet tot de mogelijkheden behoort, kan de Naída Link CROS worden aangepast. Concreet betekent dit dat beide oren worden meegenomen in het verhaal zodat langs beide kanten geluid wordt opgevangen en dit zelfs kan doorgestuurd worden naar het andere oor. Zo kan je bijvoorbeeld steeds met je beste oor luisteren of een telefoongesprek horen in twee oren tegelijk. Dit brengt een significante verbetering voor spraakverstaan in lawaai. Ook de geluidskwaliteit van beide toestellen wordt op elkaar afgestemd zodat de twee toestellen mooi in balans met elkaar samenwerken. Tot slot kunnen alle draadloze accessoires die je verbinden met mobiele telefoons, tv, leerkracht, enz. worden gebruikt aan beide toestellen.
 

Wat biedt de combinatie Naída CI Q90 en Naída Link CROS concreet?

De Phonak Naída Link CROS is het eerste en enige draadloze CROS-toestel dat is ontworpen om samen te werken met een cochleair implantaat. Een CROS-toestel (Contralateral Routing of Signal) vangt geluiden op aan het niet geïmplanteerde oor en zendt deze naar het cochleair implantaat. Mensen met één CI hebben een aanzienlijk nadeel wanneer ze met hun ‘horend’ oor verwijderd zijn van de spreker, wat in de auto, bij vergaderingen of tijdens maaltijden kan gebeuren. Met de combinatie van deze twee Naída toestellen kan men niet alleen 360° geluid opvangen, maar ook specifieke zoomfuncties benutten als StereoZoom (zie verder) om zo een verbetering van het spraakverstaan in rumoer te ervaren. Het CROS-toestel is discreet, werkt draadloos en vereist geen afregeling.Wat biedt de combinatie Naída CI Q90 en Naída Link hoortoestel concreet?

Het Phonak Naída Link hoortoestel is het eerste en nog steeds het enige hoortoestel dat écht samenwerkt met een CI aan het andere oor. Deze combinatie wordt ook wel de Naída bimodale hooroplossing genoemd. De Naída CI van AB en de Naída Link van Phonak beschikken over dezelfde chip en dus over dezelfde technologie. Hierdoor kunnen beide toestellen met elkaar communiceren en informatie uitwisselen, wat uniek is. Concreet betekent dit dat twee Naída toestellen geluid op dezelfde manier verwerken en het audiosignaal van het ene naar het andere oor kan gestreamd worden. Dit betekent dat de geluidsverwerking van het hoortoestel zich aanpast aan de geluidsverwerking van het CI om meer balans en harmonie tussen beide oren te brengen. Daarnaast kan er net als bij twee CI’s gebruik gemaakt worden van functies als DuoPhone, ZoomControl en StereoZoom waarbij steeds het spraakverstaan met twee oren in moeilijke situaties gemakkelijker gemaakt wordt.


Deze functies komen later nog uitgebreid aan bod. Tot slot zijn ook alle draadloze accessoires in staat om geluid zowel naar het CI als het hoortoestel te streamen en worden beide toestellen bediend voor programma- en volumeveranderingen met slechts één druk op de knop van één van de twee toestellen (QuickSync). Het ComPilot accessoire (zie verder) fungeert als streamer naar beide toestellen, maar ook als eenvoudige afstandsbediening.

Ervaringsverhalen kan je lezen op de website van Phonak.

Filmpjes vind je terug op het Advanced Bionics Youtube kanaal.

 

Wat biedt de Naída CI Q90 spraakprocessor?

Na de Naída CI Q70 is de nieuwste spraakprocessor van Advanced Bionics, de Naída CI Q90, reeds de tweede spraakprocessor die samen met Phonak werd ontwikkeld. De processor past zich makkelijk aan de behoeften van jonge kinderen en volwassenen aan door flexibiliteit aan draagopties en instellingen. Deze processor biedt:

 • Zorgeloos horen in de meest uitdagende situaties;
 • Automatische functies voor optimaal horen in lawaai met groter luistercomfort;
 • Horen met twee oren die samenwerken met Phonak Binaural VoiceStream TechnologyTM;
 • Het breedste en meest bewezen portfolio aan draadloze accessoires.


Een cochleair implantaat vangt geluid op via een microfoon en zet het geluid om in een digitaal signaal dat via de elektrode in het slakkenhuis naar de hersenen wordt gestuurd. Het interpreteren van het geluid gebeurt in de hersenen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat het geluid zo optimaal mogelijk wordt doorgegeven om de beste resultaten en de best mogelijke geluidskwaliteit te kunnen bieden. Dankzij de samenwerking met Phonak zijn we in staat om de preprocessing of voorverwerking van het geluid steeds geavanceerder te laten verlopen. Na deze preprocessing wordt het geluid omgezet in elektrische pulsen. Deze laatste stap maakt gebruik van onze bewezen implantaattechnologie die werkt met hoge resolutie verwerking, waarbij 120 kanalen zorgen voor een zo gedetailleerd mogelijke weergave van het geluid. In wat volgt beschrijven we kort de belangrijkste functies of kenmerken die de Naída CI Q90 processor te bieden heeft:


Opvangen van geluid

Vier microfoons zorgen voor de meest flexibele mogelijkheden om geluid op te vangen:

 • T-MicTM2

Deze gepatenteerde microfoon zit verwerkt in de oorhaak en is dus net voor de gehoorgang in de oorschelp gepositioneerd. Zo pikt het systeem geluid op de meest natuurlijke plaats op en worden de voordelen van de oorschelp wat betreft verstaan in lawaai en richting horen meegenomen.?

 • Voorste processormicrofoon

Net als andere spraakprocessoren beschikt de Naída CI Q90 ook over een microfoon in de processor zelf. Deze is niet alleen in te stellen als afzonderlijk werkende microfoon, maar kan ook samenwerken met de achterste processormicrofoon om te focussen op  geluid uit een bepaalde richting. De functies (auto)UltraZoom, ZoomControl en StereoZoom worden dan mogelijk wat grote voordelen biedt bij spraakverstaan in moeilijke situaties. In wat volgt worden de verschillende mogelijkheden uitgelegd.

 • Achterste processormicrofoon

Deze microfoon werkt zoals hierboven beschreven samen met de voorste processormicrofoon om richting horen mogelijk te maken om het horen, luisteren en verstaan in moeilijke situaties makkelijker te maken.

 • Spoelmicrofoon
De vierde microfoon is de microfoon in de universele zendspoel (UHP). Deze microfoon is speciaal ontwikkeld voor baby’s en jonge kinderen die de processor met een clip op de kleding dragen. Zo vermijd je dat de processormicrofoon op de rug komt te zitten of kledingruis zou oppikken. Ook bij het sporten, kan het interessant zijn de processor goed vast te klikken op de kledij zonder daarbij de optimale plaatsing van de microfoon te verliezen. De clip zorgt er tevens ook voor dat de accu niet kan loskomen.

Ook bij het zwemmen met de processor in de AquaCase wordt de microfoon in de waterdichte spoel geactiveerd. De mogelijkheden van de AquaCase worden verder nog toegelicht.

 • Breedste input dynamisch bereik (IDR)

?De microfoon vangt geluid op en de IDR of input dynamisch bereik regelt welk geluid wordt doorgegeven voor verdere verwerking. Het systeem van AB kan een geluidsvenster tot 80dB breed verwerken. Hierbij wordt een bereik van de hele zachte tot de hele luide geluiden zonder probleem opgevangen en doorgegeven. Vooral bij het luisteren naar muziek waar het dynamisch karakter van het geluid belangrijk is, is een brede IDR van belang. Het systeem laat ook toe om de IDR smaller te maken om meer te focussen op het spraakgebied of het venster in zijn geheel te verschuiven met de sensitiviteitsinstelling. Dit wordt op maat ingesteld door de audioloog.

 • Externe audio input

Los van de verschillende microfoonopties zijn er natuurlijk ook manieren om externe audio-input rechtstreeks op te pikken. Dit kan via klassieke ringleiding, maar ook via een design geïntegreerde Roger-ontvanger of via de ComPilot met het unieke HIBAN-protocol.

In wat volgt, vind je een overzicht terug omtrent de mogelijkheden om externe audio-input op te vangen met draadloze accessoires. 

 

Preprocessing of voorverwerking van het geluid

Het geluid wordt dus opgevangen door één of meerdere van bovenstaande microfoons en wordt vervolgens bewerkt alvorens het wordt omgezet naar een elektrisch signaal. Volgende processen of specifieke functies zorgen voor een zo optimaal mogelijke geluidskwaliteit en comfort en worden op maat van de CI-drager ingesteld door de audioloog.

 • UltraZoom maakt gebruik van de voorste en achterste processormicrofoon. Door deze microfoons te laten samenwerken, is het mogelijk om nadruk te leggen op geluiden die recht van voren komen. De microfoons gedragen zich dan niet meer omnidirectioneel (360° gevoelig), maar directioneel en focussen zich dus op geluid van voren (hoek maximale gevoeligheid 60°). Deze instelling maakt spraakverstaan in lawaai makkelijker.
   
 • StereoZoom gaat nog een stapje verder en combineert vier microfoons (twee aan elke kant van het hoofd) wanneer er twee Naída CI Q90 toestellen of een Naída CI Q90 met Naída Link hoortoestel of CROS toestel gebruikt worden. Hierdoor kan er nog preciezer worden ingezoomd op geluid van de voorzijde, tot wel 45° precies. StereoZoom wordt mogelijk gemaakt door de unieke Phonak Binaural VoiceStream TechnologyTM die toestaat geluid tussen beide oren uit te wisselen om zo te kunnen focussen op één stem in een zeer lawaaierige omgeving.
   
 • ZoomControl biedt de mogelijkheid om (in geval van twee toestellen) geluid op te pikken langs links of rechts en dit door te sturen naar het andere oor zodat een gesprek bijvoorbeeld in de auto in beide oren hoorbaar is, zonder de spreker te moeten aankijken. Ook dit wordt mogelijk gemaakt door de unieke Phonak Binaural VoiceStream TechnologyTM. Mensen die slechts één Naída geluidsprocessor gebruiken, kunnen ZoomControl laten instellen met een focus naar achter. Deze specifieke functie is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten en de persoon achter de rolstoel willen horen of ouders die de kinderen op de achterbank willen horen.
   
 • DuoPhone zorgt er met Binaural VoiceStream TechnologyTM voor dat een telefoongesprek in beide oren hoorbaar is zonder gebruik te hoeven maken van accessoires.
 • AutoSoundTM OS analyseert voortdurend de omgeving en activeert verschillende functies  om het spraakverstaan of de geluidskwaliteit te verbeteren. Dit gebeurt automatisch waardoor niet steeds van programma gewisseld hoeft te worden. De volgende functies kunnen naar wens worden geactiveerd binnen AutoSoundTM OS:
 • AutoUltraZoom scant automatisch de omgeving en gaat na of er een gesprek in achtergrondlawaai plaatsvindt Als dit zo is, zal de microfoon zich naar voren focussen en het achtergrondlawaai wegdrukken (directioneel). Wanneer er geen lawaai aanwezig is, zal de microfoon weer 360° rond geluid opvangen (omnidirectioneel).      
   
 • ClearVoice onderdrukt automatisch storend achtergrondlawaai zoals bijvoorbeeld een ventilator om het spraakverstaan in lawaai te verbeteren en het luistercomfort te verbeteren. Wanneer ClearVoice gecombineerd wordt met een zoomfunctie als UltraZoom of StereoZoom wordt het storend lawaai nog meer onderdrukt en op de achtergrond gehouden.       
   
 • WindBlock detecteert en reduceert automatisch storende windruis, waardoor er meer comfort is in omgevingen met veel wind zoals bijvoorbeeld op het strand of op de fiets.
   
 • SoundRelax dempt automatisch onverwachte plotse harde geluiden zoals een dichtslaande deur of gekletter van bestek en zorgt zo voor een prettigere luisterervaring.
   
 • QuickSync maakt het mogelijk om bij gebruik van twee toestellen zowel het volume als de programma’s op één van beide te regelen met slechts één druk op de knop.
 • Bilaterale initialisatie biedt de mogelijkheid om een processor in te stellen voor zowel het linker als het rechter oor. De processor zal automatisch het linker of het rechter implantaat herkennen en de juiste programma’s opstarten. Dit brengt ook als voordeel dat wanneer één processor stuk gaat, het eventuele voorkeursoor steeds zal kunnen gebruikt worden in afwachting van een vervangend toestel.     

 

 • EchoBlock verbetert de geluidskwaliteit in omgevingen met galm, zoals grote ontvangstruimten, musea, galerijen en kerken.

   

Geluid doorgeven aan de gehoorzenuw in het slakkenhuis

Het inwendige deel van het CI is het belangrijkste onderdeel van een CI-systeem omdat dit onderdeel bepaalt in welke mate het geluid in al zijn details naar de gehoorzenuw wordt overgebracht. Advanced Bionics legt daarbij vooral de nadruk op de precisie van stimuleren. Het inwendige deel kan tot 83.000 pulsen per  seconde leveren en kan op 120 verschillende plaatsen in het slakkenhuis stimuleren.

Hierdoor kunnen spraakklanken en muziek nog beter verwerkt worden. Het implantaat bevat een elektrode lead die in het slakkenhuis ingebracht wordt. Deze elektrode bevat 16 elektrodecontacten. Alle elektrodecontacten hebben hun eigen afzonderlijke stroombron. Dit stelt ons in staat om zeer precies de gehoorzenuw te stimuleren. Met 16 contacten kunnen 16 kanalen of 16 verschillende toonhoogtebanden aangeboden worden met de zogenaamde HiRes strategie.  Met de HiRes Fidelity 120 en HiRes Optima strategieën van AB is het mogelijk om door middel van zogenaamde current steering ook tussen de fysieke contacten van de elektrode lead te stimuleren. Dit maakt dat we tot 120 verschillende toonhoogtes kunnen aanbieden wat veel meer detail en precisie biedt in functie van bijvoorbeeld het beluisteren van muziek. Voor het genieten van muziek is ook het brede input dynamisch bereik tot 80dB van belang wat eerder beschreven werd.


Meer details over de mogelijkheden van het implantaat kunt u hieronder lezen.Accessoires en onderdelen van de Naída CI Q90

 • Batterijmogelijkheden

?Er zijn verschillende batterijmogelijkheden voor de Naída CI Q90. De drie kleinste PowerCels passen in de AquaCase. De PowerCel 170 is nodig voor het gebruik van de design geïntegreerde Roger-ontvanger (Roger17). Indien gewenst, kan ook voor een zink-lucht batterijpak gekozen worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van twee wegwerp 675p batterijtjes. Kies hierbij zeker voor een verpakking met vermelding van ‘implant’.

 • Waterdichte configuratie

De Naída CI Q90 is spatwaterdicht (IP57), maar biedt de mogelijkheid om zorgeloos te kunnen zwemmen met de AquaCase™ in zoet-, zout- en badwater zonder hierbij minder te horen. De AquaCase is een  water-, stof-, transpiratie-, en modderbestendige houder voor de Naída CI. Hij beschermt de processor tijdens verschillende activiteiten en zorgt er voor dat de processor goed vast zit. De AquaCase zorgt ervoor dat je tijdens aldeze activiteiten kunt blijven horen. Bij het gebruik van de AquaCase is de waterdichte microfoon in de AquaMic spoel actief zodat geluid ongelimiteerd wordt opgevangen.

Neem een kijkje op ons Youtube kanaal om te zien hoeveel plezier de AquaCase kan bieden:


 

 • Draadloze accessoires voor connectiviteit met smartphones, tv,…

Onderstaand schema laat zien dat een CI prima functioneert wanneer de afstand en de hoeveelheid lawaai beperkt is.

Echter, wanneer de afstand en zeker het lawaai in de ruimte toeneemt, wordt het steeds moeilijker om goed te kunnen verstaan met een CI. Zolang de afstand beperkt blijft, biedt het CI-systeem van AB behoorlijk wat functies om het lawaai in de ruimte aan te pakken. Wanneer de afstand toeneemt, volstaan deze functies vaak niet meer. Als slechts de afstand moet overbrugd worden, kan het ComPilot-systeem van Phonak gebruikt worden. De ComPilot maakt verbinding met allerlei media op basis van bluetooth of audiokabel en streamt alles naar het CI en/of een compatibel Phonak hoortoestel. De ComPilot functioneert tevens ook als eenvoudige afstandsbediening voor het CI en het Naída Link hoortoestel. Het Roger-systeem van Phonak gaat een stap verder en biedt geavanceerde microfoontechnologie die niet alleen automatisch of handmatig kan focussen op bepaalde sprekers of richtingen, maar ook actief de hoeveelheid ruis in de omgeving gaat aanpakken. Ook hier zijn diverse mogelijkheden die hulp bieden bij één op één gesprekken in lawaai maar ook tijdens vergaderingen op het werk.

Connectie kunnen maken met allerlei randapparatuur is belangrijker dan ooit. Het gaat al lang niet meer alleen over kinderen die de leerkracht in de klas goed moeten kunnen verstaan. Kunnen telefoneren, tv kijken, muziek beluisteren en gesprekken verstaan op afstand of in ruimtes met zeer veel lawaai en of slechte akoestiek, is essentieel om dagdagelijks mee te kunnen. Hieronder staat een overzicht van de mogelijke accessoires die compatibel zijn met de Naída CI en of Phonak hoortoestel. Het CI en/of hoortoestel vangen het doorgestuurde geluid automatisch op als er streaming of input is. De CI-gebruiker hoeft dus niet van programma te wisselen.

Zoals weergegeven in het schema hierboven zijn er specifieke telefoonoplossingen voor zowel vaste als mobiele telefonie. Daarnaast zijn er multifunctionele oplossingen die zich ofwel in de ComPilot-familie bevinden (geschikt voor eenvoudige situaties met minder lawaai) of in de Roger-familie (geschikt voor moeilijkere situaties met meer lawaai).

Phonak en AB zetten binnenkort nog een grote stap vooruit op vlak van draadloze communicatie. Deze tekst zal worden geüpdatet bij beschikbaarheid.  Er is zowel in België als in Nederland vergoeding mogelijk voor diverse hulpmiddelen. Het is dus raadzaam de mogelijkheden in uw CI-centrum, revalidatie- of hoorcentrum na te vragen en de apparatuur uit te proberen. Voor meer informatie of advies omtrent een oplossing op maat, kan ook contact opgenomen worden met Phonak of Advanced Bionics.

 • ondersteuning
Om mensen wegwijs te maken bij het gebruik van de Naída CI Q90 heeft AB de myNaída CI app ontwikkeld. In deze app staan tips, filmpjes en uitleg over de kenmerken van de Naída CI processor. Deze app is gratis en is beschikbaar voor iPad®, iPhone® en Android™ apparaten.

Allerhande instructiefilmpjes omtrent de Naída CI en de accessoires zijn ook rechtstreeks te bekijken op het Youtube kanaal van Advanced Bionics: https://www.youtube.com/channel/UCfQYAK4nPlw_DtjU4n_n5Mw/playlists?shelf_id=6&view=50&sort=dd

 

Voor ouders is de Listening Check beschikbaar om de microfoons van het CI-systeem te kunnen beluisteren en controleren. Ook de LED op de processor geeft informatie over het systeem om steeds te kunnen nagaan of alles goed functioneert. Voor volwassenen of oudere kinderen zijn er ook interne alarmen beschikbaar. Deze alarmpjes waarschuwen wanneer er van programma gewisseld wordt, wanneer de batterij bijna leeg is of wanneer het volume gewijzigd  wordt. Tot slot kan met Datalogging nagegaan worden hoe de processor gebruikt wordt om zo bijvoorbeeld de revalidatie verder af te stemmen.

 

Wat biedt de Neptune spraakprocessor?

Naast de Naída CI Q90 biedt Advanced Bionics de mogelijkheid om voor de Neptune processor te kiezen. Deze processor is een freestyle processor die niet op het oor wordt gedragen. Het is ook de eerste en nog steeds enige processor waar zonder hoesje of houder mee gezwommen kan worden in het zwembad, de zee, een meer of rivier. Met Neptune kan je zorgeloos sporten, spelen in het zand én zelfs onder de douche of in bad. Deze processor heeft de maximaal haalbare  IP rating van 68 wat betekent dat hij volledig stofdicht (klasse 6 = stofdicht) en waterdicht (klasse 8 = bestand tegen volledige en langdurige onderdompeling in water) is.

De Neptune is uitermate geschikt voor baby’s en jonge kinderen die heel beweeglijk zijn. Bij jonge kinderen kiezen audiologen vaak voor één programma. Hierbij wordt vaak bewust gekozen voor het opvangen van geluid zonder dit al te veel te bewerken of op te schonen (preprocessing), om kinderen te leren luisteren naar alle geluiden en om hen te leren deze ook te verwerken in moeilijke situaties. Op deze manier leren jonge kinderen op een natuurlijke manier omgaan met lawaai. Als kinderen later ouder worden, kunnen meer geavanceerde functies geactiveerd worden door de audioloog, en dit telkens op maat van het specifieke kind.

 

Opvangen van geluid

 • Spoelmicrofoon

Omdat de Neptune processor overal op het lichaam kan gedragen worden, is het belangrijk om een goede microfoonplaatsing te waarborgen. Je wilt immers geen kledingruis oppikken of een microfoon hebben die op de rug hangt. Bij de Neptune is dan ook de microfoon in de universele zendspoel actief. Bij het zwemmen wordt de microfoon in de waterdichte spoel geactiveerd.

 • Breedste input dynamisch bereik (IDR)

De microfoon vangt geluid op en de IDR (input dynamisch bereik) regelt welk geluid wordt doorgegeven voor verdere verwerking. Het systeem van AB kan een geluidsvenster tot 80dB breed verwerken. Hierbij wordt een bereik van de hele zachte tot de hele luide geluiden zonder probleem opgevangen en doorgegeven. Vooral bij het luisteren naar muziek waar het dynamisch karakter van het geluid belangrijk is, is een brede IDR van belang. Het systeem laat ook toe om de IDR smaller te maken om meer te focussen op het spraakgebied of het venster in zijn geheel te verschuiven met de sensitiviteitsinstelling. Dit wordt op maat ingesteld door de audioloog.

 • Externe audio input

Los van rechtstreekse microfooninput zijn er natuurlijk ook manieren om externe audio-input rechtstreeks op te pikken. Dit kan via een audiokabeltje, maar ook via de universele Roger-ontvanger.

Voor volwassenen met een Neptune die gebruik willen maken van ringleiding in combinatie met de T-mic microfoon, bestaat het T-comm accessoire.

 

Preprocessing of voorverwerking van het geluid

Het geluid wordt opgevangen door de microfoon en wordt vervolgens bewerkt alvorens het wordt omgezet naar een elektrisch signaal. ClearVoice onderdrukt automatisch ruis om het spraakverstaan in lawaai te verbeteren.   
 

Geluid doorgeven aan de gehoorzenuw in het slakkenhuis (processing)

Net als wat eerder beschreven stond bij de Naída CI Q90 is ook bij de Neptune het inwendige deel van het CI is het belangrijkste onderdeel van een CI-systeem omdat dit onderdeel bepaalt in welke mate het geluid in al zijn details naar de gehoorzenuw kan worden overgebracht. Advanced Bionics legt daarbij vooral de nadruk op de precisie van stimuleren. Het inwendige deel kan tot 83.000 pulsen per  seconde verwerken en kan op 120 plaatsen stimuleren.Hierdoor kunnen spraakklanken en muziek nog beter verwerkt worden. Het implantaat bevat een elektrode lead die in het slakkenhuis ingebracht wordt. Deze elektrode bevat 16 elektrodecontacten. Alle elektrodecontacten hebben hun eigen stroombron. Dit stelt ons in staat om zeer precies de gehoorzenuw te stimuleren. Met 16 contacten kunnen 16 kanalen of 16 verschillende toonhoogtebanden aangeboden worden met de zogenaamde HiRes strategie.  Met de HiRes Fidelity120 en HiRes Optima strategieën van AB is het mogelijk om  ook tussen de fysieke contacten van de elektrode lead te stimuleren. Dit maakt dat we tot 120 verschillende toonhoogtes kunnen aanbieden wat veel meer detail en precisie biedt in functie van bijvoorbeeld het beluisteren van muziek. Voor het genieten van muziek is ook het brede input dynamisch bereik tot 80dB van belang wat eerder beschreven werd.

Meer details over de mogelijkheden van het implantaat kunt u hieronder lezen.

 

Accessoires en onderdelen van de Neptune 

 • Batterijmogelijkheden

Een groot voordeel van de Neptune is dat deze spraakprocessor gebruik maakt van een klassieke AAA batterij. Deze is overal verkrijgbaar en bestaat in oplaadbare of wegwerp variant.

 • Verwijderbare regelknoppen
De Neptune Connect voorziet de Neptune processor van regelknoppen als bijvoorbeeld een volume- en programmaregelaar. Ook heeft de Neptune Connect een audio-ingang en een Europort ingang voor een Roger X-ontvanger. Tot slot kan ook de microfoon uitgeluisterd worden door oortjes in de audio-ingang te pluggen en zo te kwaliteit van de microfoon te controleren wat zeer belangrijk is bij jonge kinderen die (nog) geen feedback over de geluidskwaliteit kunnen geven. De Neptune Connect kan makkelijk verwijderd worden zodat kinderen zelf niet aan de regelknoppen kunnen komen. Ouders kunnen de processor instellen en vervolgens de knoppen verwijderen zodat de instellingen niet meer veranderd kunnen worden.
 • Waterdichte configuratie
Zoals eerder aangegeven is de Neptune volledig waterdicht en mag hiermee in alle soorten water gezwommen worden. Om te kunnen zwemmen worden de regelknoppen verwijderd en wordt de waterdichte spoel en kabel gebruikt die meegeleverd wordt in het pakket. Ook bij de waterdichte spoel is een microfoon ingebouwd die waterdicht is en het horen in water verzekert.
 • Draagopties

Aangezien de Neptune een freestyle processor is, kan deze overal gedragen worden. Hiervoor zijn verschillende accessoires beschikbaar. De Neptune kan gedragen worden met een clip op een armband, op de kleding, aan een lanyard, badmuts of hoofdband. Er is ook een beschermend hoesje beschikbaar dat over de armband of lanyard kan geschoven worden om de Neptune extra te beschermen. Om deze verschillende draagopties mogelijk te maken, zijn er verschillende lengtes kabel beschikbaar.

 • Draadloze accessoires voor connectiviteit met smartphones, tv,…
Ook voor de Neptune processor is een Roger-ontvanger beschikbaar, nl. de Roger X. Deze ontvanger wordt op de Neptune Connect geklikt die toegang biedt tot alle accessoires uit de Roger familie. Ideaal voor op school, maar ook om thuis tv te kijken of om bijvoorbeeld de instructeur tijdens het paardrijden te kunnen horen.
 • Ondersteuning

Om de Neptune processor ideaal voor jonge kinderen te maken, is het ook belangrijk dat ouders voldoende ondersteuning hebben bij het gebruik ervan. Zo heeft de Neptune naast een informatieve LED ook externe alarmen. Deze alarmen waarschuwen ouders wanneer de batterij van de processor bijna leeg is of wanneer de spoel van het hoofdje is gevallen en er dus geen contact meer is met het implantaat. Jonge kinderen kunnen vaak moeilijk aangeven wanneer ze niets meer horen of wanneer het geluid niet goed klinkt. Daarom is het belangrijk dat ouders dit zelf kunnen monitoren. Door oortjes in de audio-ingang van de Neptune Connect te pluggen, kunnen ouders zelf de microfoon beluisteren en een Listening Check uitvoeren.

 

Last but not least, het inwendig deel, het implantaat

Aan de basis van elk cochleair implantaatsysteem ligt het inwendig deel of het implantaat. Het implantaat heeft een elektrodelead met verschillende contacten die de gehoorzenuwvezels stimuleren om zo het geluid over te brengen naar de hersenen. Het implantaat gaat in principe levenslang mee en wordt dus niet zomaar vervangen. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.

Het implantaat bevat de chip van het systeem en dicteert de mogelijkheden wat geluidsverwerking betreft. De totale capaciteit van de chip is nog lang niet opgebruikt, wat maakt dat er nog ruimte is op de chip van de huidige implantaten om de ontwikkelingen van de toekomst aan te kunnen. Het implantaat van AB is dus futureproof.

Daarnaast heeft het implantaat van Advanced Bionics 16 elektrodecontacten, maar ook 16 onafhankelijke stroombronnen wat maakt dat niet in 16, maar in 120 toonhoogtebanden kan gestimuleerd worden. Deze unieke mogelijkheid wordt current steering genoemd.

Momenteel zijn er twee implantaten van Advanced Bionics op de markt beschikbaar, nl. het HiRes™ Ultra implantaat (geïntroduceerd in 2017) en het HiRes 90K Advantage implantaat (geïntroduceerd in 2012). Beide implantaten bieden dezelfde mogelijkheden wat geluidsverwerking betreft. Het meer recent op de markt gekomen HiRes Ultra implantaat is dunner dan het HiRes 90K implantaat en biedt meer mogelijkheden op vlak van MRI. De chirurg kiest in principe het implantaat dat het meest geschikt is.

Het cochleair implantaat bevat een elektrodelead waarop de elektrodecontacten zich bevinden die de gehoorzenuw zullen stimuleren. Elektroden moeten dun zijn om makkelijk in het slakkenhuis te kunnen worden ingebracht, maar ook zo worden ontwikkeld om zo goed mogelijk eventueel restgehoor in het slakkenhuis te behouden. Een elektrode kan eerder in het midden of eerder langs de wand van het slakkenhuis gepositioneerd worden. Ook dit hangt af van de anatomie en voorkeuren van de chirurg. Dit leidt tot volgende mogelijke elektrodes:

Bij het ontwerp van de elektrodes wordt steeds rekening gehouden met het feit dat de chirurg de elektrode eenvoudig moet kunnen hanteren en plaatsen met minimaal risico op beschadiging van de delicate structuren van het slakkenhuis. Wanneer hierdoor na de CI-chirurgie nog bruikbaar restgehoor aanwezig is, kan dit benut worden en eventueel leiden tot betere hoorresultaten. In dit geval wordt er gebruik gemaakt van gecombineerde elektrische en akoestische stimulatie met de Naída CI Q90. Het is echter onmogelijk te garanderen dat het restgehoor na verloop van tijd niet alsnog achteruit gaat of verdwijnt. Advanced Bionics biedt daarom steeds een volledige spectrale dekking van het slakkenhuis met een gemiddelde elektrode insertiediepte van 420°. Dit betekent dat als het restgehoor toch nog zou verdwijnen, overgestapt kan worden op 100% horen met het elektrisch deel van het CI.

De implantaten van AB zijn zeer schokbestendig en zo geschikt voor hele jonge kinderen die wel eens vallen of mensen met een actieve levensstijl.      

 

Tot slot nog speciale aandacht voor MRI. De verwachting is dat iedereen in zijn of haar leven één of meerdere keren een MRI-onderzoek zal moeten ondergaan. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen. Dit is echter niet vanzelfsprekend met een magneet in je hoofd. AB neemt daarom het belang van MRI in zijn ontwikkeling mee. Nog in 2018 wordt het Hires Ultra 3D implantaat geïntroduceerd dat geschikt is om hoge resolutie MRI zonder bijkomende procedures zoals het omzwachtelen van het hoofd te ondergaan. Dit implantaat is momenteel het meest geavanceerde implantaat ter wereld op vlak van MRI-mogelijkheden. Zonder gedoe (de magneet hoeft niet verwijderd te worden) en zonder pijn (de magneet draait met alle krachtvelden mee).

Met het Hires 90K Advantage en huidige HiRes Ultra implantaat is MRI tot 1,5T mogelijk zonder dat daarbij de magneet dient te worden verwijderd. Hierbij moet wel een strikt verbandprotocol gevolgd worden.

In sommige gevallen dient de magneet voor een MRI onderzoek toch verwijderd te worden, bijvoorbeeld om een betere afbeelding van het hoofd te krijgen. In deze gevallen is de interne magneet eenvoudig te verwijderen en terug te plaatsen, zowel voor het Hires 90K Advantage, HiRes Ultra en Hires Ultra3D implantaat.

 

Indien u meer informatie wenst rond de CI-systemen van Advanced Bionics of een gesprek wilt, dan kunt u contact opnemen met:

Advanced Bionics Benelux B.V.

Laanakkerweg 4

4131 PA Vianen

Nederland

 

Postbus 156  4130  ED Vianen, Nederland

Tel. : +31 (0)88-6008880

Email: info.benelux@advancedbionics.com

 

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook