ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Basiscursus Auditief Verbale Therapie voor Belgen en Nederlanders

Auditory Verbal UK organiseert in 2022 een nieuwe basiscursus 'Auditory Verbal Therapy' voor Belgen en Nederlanders

Lees meer

26 oktober 2021: Webinar over ' Het gebruik van boeken in de begeleiding (in school, therapie of thuis) van CI-kinderen'

ONICI organiseert op 26 oktober 2021 een Webinar over 'Het gebruik van boeken in de begeleiding van kinderen met een cochleair implantaat'. 

Lees meer

Opname ONICI Webinar over '"Het Wereld Hoorrapport van de WHO, is beschikbaar

Opname van ONICI Webinar van 8 juli 2021 rond '"Het Wereld Hoorrapport van de WHO, wat kan dit voor ons betekenen ?" is nog steeds te bekijken

Lees meer

ONICI  organiseert op 15 februari 2022 een Webinar over 'het online coachen van ouders van jonge kinderen met gehoorverlies"

ONICI  organiseert op 15 februari 2022 een Webinar over 'het online coachen van ouders van jonge kinderen met gehoorverlies"

Lees meer

Workshop 'muziek met een cochleair implantaat' zal plaatsvinden op 8 oktober 2021

ONICI organiseert op 8 oktober 2021 te Utrecht een workshop rond 'muziek met een cochleair implantaat'

Lees meer

Workshop 'Theory of Mind bij leerlingen met

een gehoorverlies' wordt verplaatst naar 13 oktober 2021

ONICI organiseert op woensdag 13 oktober 2021 een praktische workshop te Mechelen (B) over 'Theory of Mind bij kinderen met een auditieve beperking'.  

Gezien de huidige gunstige corona maatregelen kan iedereen die zich had ingeschreven voor de reservelijst, toch deelnemen. Maar hierdoor is de studiedag nu volzet!

 

INHOUD:

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een auditieve beperking is de laatste decennia meer onder de aandacht gekomen van professionals. Bij dove en slechthorende kinderen verloopt deze ontwikkeling vaak anders dan bij goedhorende kinderen. Dit heeft gevolgen voor de deelname aan sociale situaties en de aansluiting bij leeftijdsgenoten. De problemen die worden ervaren staan vaak in relatie met de ontwikkeling van een Theory of Mind (ToM). Kinderen met een auditieve beperking hebben meer moeite om zich te verplaatsen in het perspectief van de ander. Zij ontwikkelen de vaardigheid tot het inschatten van gevoelens, gedachten en  intenties van anderen in vertraagd tempo. Tekorten in het 'sociaal leren' lijken een belangrijk aspect in de verklaring hiervan.

In deze workshop zullen Anke van der Meijde en Evelie Wesseling (auteurs van het recent verschenen boek 'Theory of Mind, gevoelens, gedachten en intententies') u samen met Leo De Raeve (ONICI) u niet alleen een beter inzicht doen krijgen in de ontwikkeling van ToM bij dove en slechthorende kinderen, maar anderzijds ook praktische handvaten (ToM-training) aanreiken om de ToM-vaardigheden bij DSH-leerlingen te stimuleren.

 

DOELGROEP:

Deze dag richt zich tot allen die betrokken zijn met de opvoeding, onderwijs en begeleiding van dove kinderen met een cochleair implantaat: ouders, gezinsbegeleiders, leerkrachten, logopedisten, psychologen, pedagogen, taalkundigen, audiologen,...

 

DOCENTEN

Evelie Wesselink (Pento Vroegbegeleiding-NL)

Anke van der Meijde (Pento Audiologisch Centrum en Vroegbegeleiding-NL)

Leo De Raeve (ONICI-Zonhoven-B)

 

De studiedag wordt volledig in het Nederlands gegeven.

 

DATUM: woensdag 13 oktober 2021 van 9.30u-16.30u

 

LOCATIE  

Campus Cochlear Benelux
Schaliënhoevedreef 20 gebouw I
2800 Mechelen
België

(gratis parking en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer)


 

DEELNAMEKOSTEN: € 100
(inclusief cursusmateriaal, lunch en koffie)

 

REGISTRATIE kan door het registratieformulier in te vullen en te versturen naar studiedagen@onici.be . Organisaties of zelfstandigen die beschikken over een BTW-nummer dienen dit nummer mee te delen bij registratie, dit om de facturatie correct uit te voeren. Het registratieformulier kun je hier downloaden.

 

Gezien het beperkt aantal deelnemers (30), kun je best tijdig inschrijven. Studiedag is VOLZET.

 

Wat bij annulatie ?

*   Tot 1 maand voor aanvang van de studiedag wordt het volledige inschrijvingsbedrag terug betaald via een tegoedbon. Indien men vraagt om het geld terug te storten wordt een creditnota opgemaakt en wordt hiervoor €10 administratiekosten aangerekend. 

*   50% van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald bij een annulatie tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van de studiedag.  Ook voor dit bedrag kan een tegoedbon aangemaakt worden of  wordt bij het terugstorten van het bedrag €10 administratiekosten aangerekend en wordt er een creditnota opgemaakt.

*   Er is geen annulatievergoeding meer mogelijk bij een annulatie binnen de laatste week voor aanvang van de studiedag.

Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren door een email te sturen naar Leo.de.raeve@onici.be . De ontvangst van je email zal vervolgens bevestigd worden.

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook