ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

15 jaar ONICI symposium op vrijdag 3 november 2017

15 jaar ONICI symposium op vrijdag 3 november 2017 te Antwerpen

Lees meer

ONICI-The Ear Foundation workshops:

23-24 januari 2018

The Ear Foundation (Nottingham) en ONICI organiseren op  23 en 24 januari 2018 twee studiedagen in Mechelen (B)

 “Building social competency across the age ranges from babies and toddlers through to teenagers”

 

*Dinsdag 23 januari 2018:  ‘Sociale vaardigheden van baby's, peuters en kleuters emet een gehoorverlies’ 
door  Diana Harbor (the Ear Foundation) en Leo De Raeve (ONICI)
 

*Woensdag 24 januari 2018: ‘Sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren met een gehoorverlies (> 9 jaar)’
door Diana Harbor (the Ear Foundation) en Leo De Raeve (ONICI)

 


Leo De Raeve


Diana Harbor

 

*Dinsdag 23 januari 2018:  ‘Ontwikkeling van sociale vaardigheden van kleins af aan: voor baby’s, peuters en kleuters
*Woensdag 24 januari 2018: ‘Stimuleren en ontwikkelen van sociale vaardigheden bij schoolgaande kinderen en jongeren’ 

Beide dagen worden door Di Harbor (The Ear Foundation) en Leo De Raeve (ONICI) gegeven

 

*Dinsdag 23 januari 2018: “Building social competency from the early years (age 0-7)

Tijdens deze tweede dag worden de vroege bouwstenen besproken (ouder-kind interactie, muziek, spel) waarop kinderen zich kunnen baseren om te komen tot sociale competentie en vriendschap. Ook ‘het samenwerken en coachen van ouders’ komt op deze dag aan bod.

Tot slot worden ook praktische oefeningen gedaan rond deze leeftijdsgroep en worden hierbij tal van materialen aangereikt en besproken die in de begeleiding kunnen gebruikt worden.


*Woensdag 24 januari 2018: “Building social competency at school age (> age 9)

Vele dove en slechthorende leerlingen ondervinden moeite op vlak van sociaal functioneren en denken. Tijdens deze eerste dag wordt het sociaal functioneren en sociaal denken van kinderen en jongeren met een gehoorverlies (ouder dan 9 jaar) besproken, en komen topics als Theory of Mind en Executieve Functies uitgebreid aan bod. Daarnaast worden praktische oefeningen gedaan en begeleidende materialen getoond en besproken, die in onderwijs en begeleiding kunnen gebruikt worden.

 

Deze Engelstalige cursussen (max. 30 deelnemers/dag) richten zich op allen die betrokken zijn met de opvoeding, onderwijs en revalidatie van dove kinderen en jongeren met een cochleair implantaat:  ouders, gezinsbegeleiders, leerkrachten, logopedisten, psychologen, pedagogen, taalkundigen, audiologen,... Beide dagen zijn nauwelijks overlappend: je kan dus beide dagen afzonderlijk of ze allebei volgen.

 

LOCATIE: Cochlear Academy, Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20 gebouw I,
2800 Mechelen-België (makkelijk bereikbaar zowel met auto als met trein; zie bijgevoegde wordfile)

 

DEELNAMEKOSTEN:  € 100 /dag

(inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie)

 

AANVANG: Beide studiedagen beginnen om 9.15u en eindigen om 16.00u

 

REGISTRATIE  kan door het inschrijvingsformulier dat je hier kan downloaden in te vullen en te versturen naar info@onici.be. Daarna ontvang je een onkostennota om de betaling voor de inschrijving in orde te brengen.

 

Gezien het beperkt aantal deelnemers (30), kun je best tijdig inschrijven.

 

Wat bij annulatie ?

*   Tot 1 maand voor aanvang van de studiedag wordt het volledige inschrijvingsbedrag terug betaald en wordt voor het volledige bedrag een creditnota opgemaakt.

*   50% van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald bij een annulatie tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van de studiedag.  Ook voor dit bedrag wordt een creditnota opgemaakt.

*   Er is geen annulatievergoeding meer mogelijk bij een annulatie binnen de laatste week voor aanvang van de studiedag.

Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren door een email te sturen naar Leo.de.raeve@onici.be . De ontvangst van je email zal vervolgens bevestigd worden

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook