ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

15 jaar ONICI symposium op vrijdag 3 november 2017

15 jaar ONICI symposium op vrijdag 3 november 2017 te Antwerpen

Lees meer

ONICI organiseert cursus 'Specifieke onderwijsbehoeften voor dove en slechthorende leerlingen'

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een basiscursus rond de 'specifieke onderwijsbehoeften voor dove en slechthorende leerlingen' op 5 woensdagnamiddagen in februari-maart 2017

Lees meer

ONICI organiseert cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een cursus Velotype voor huidige en toekomstige schrijftolken op 6 woensdagavonden in maart-juni 2017

Lees meer

ONICI organiseert intensieve bijscholing Cochleaire Implantatie

ONICI organiseert samen met UC Leuven-Limburg een intensieve bijscholing rond Cochleaire Implantatie op 6 woensdagnamiddagen in maart-mei 2017

Lees meer

ONICI organiseert op woensdag 12 april

2017 een studiedag te Vianen (Nl)

ONICI organiseert op woensdag 12 april 2017 een studiedag te Vianen (Nl) over: ‘De ontwikkeling van de hogere cognitieve functies bij CI-kinderen/ jongeren en de raakvlakken met Autisme Spectrum Stoornissen. 

 

INHOUD:

Nogal wat jong geïmplanteerde kinderen ontwikkelen een goede spraak en ook de vroege woordenschatontwikkeling kan vrij vlot verlopen, maar toch duiken bij nogal wat van deze kinderen op latere leeftijd problemen op in het begrijpen van de complexe taal, de taalpragmatiek, Theory of Mind, Executieve Functies, verbale cognitie… Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de ontwikkeling van de hogere cognitieve functies bij CI-kinderen/jongeren en bespreken we de mogelijke oorzaken hiervan. Gezien de overlap met ASS staan we hier ook even bij stil, om tot slot suggesties te geven op vlak van de praktische aanpak. 

 

DOELGROEP:

Deze dag richt zich tot allen die betrokken zijn met de opvoeding, onderwijs en begeleiding van dove kinderen met een cochleair implantaat: ouders, gezinsbegeleiders, leerkrachten, logopedisten, psychologen, pedagogen, taalkundigen, audiologen,...

 

DOCENTEN

Merle Boerrigter (Radboud UMC-Nijmegen-NL)

Nynke Dethmers (Kentalis Signis-Amsterdam-NL)

Leo De Raeve (ONICI-Zonhoven-B)

 

 

De studiedag wordt volledig in het Nederlands gegeven.

 

DATUM: woensdag 12 april 2017 van 9.30u-16.30u

 

LOCATIE:    Sonova Nederland
                     Laanakkerweg 4,
                     4131 PA Vianen (Nederland)

 

DEELNAMEKOSTEN: € 100
(inclusief cursusmateriaal, lunch en koffie)

 

REGISTRATIE kan door een email te versturen naar info@onici.be en naam en adres door te geven. Organisaties of zelfstandigen die beschikken over een BTW-nummer dienen dit nummer mee te delen bij registratie, dit om de facturatie correct uit te voeren.

Gezien het beperkt aantal deelnemers (30), kun je best tijdig inschrijven. 

 

Wat bij annulatie ?

*   Tot 1 maand voor aanvang van de studiedag wordt het volledige inschrijvingsbedrag terug betaald en wordt voor het volledige bedrag een creditnota opgemaakt.

*   50% van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald bij een annulatie tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van de studiedag.  Ook voor dit bedrag wordt een creditnota opgemaakt.

*   Er is geen annulatievergoeding meer mogelijk bij een annulatie binnen de laatste week voor aanvang van de studiedag.

Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren door een email te sturen naar Leo.de.raeve@onici.be . De ontvangst van je email zal vervolgens bevestigd worden

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook